Bạn biết gì về thuật ngữ Chất lượng không khí trông nhà?

13/01/2020, 07:15 pm

Chất lượng không khí trong nhà (IAQ - Indoor Air Quality) là thuật ngữ nói đến chất lượng không khí bên trong và xung quanh những tòa nhà và công trình kiến trúc, đặc biệt là khi nó liên quan đến sức khỏe và sự thoải mái của những người ở bên trong.

Nhận tin khuyến mãi

Vui lòng để lại email của bạn để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi